Chuyên mục: Dự đoán XSMN

Soi cầu lô Bình Thuận đặc biệt ngày hôm nay 25/04/2024

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
14 32 cầu 64%
81 29 cầu 60%
55 28 cầu 56%
54 20 cầu 75%
60 22 cầu 68%
44 37 cầu 71%
26 31 cầu 78%
11 39 cầu 80%
88 24 cầu 77%
43 33 cầu 55%

Chốt lô Bình Thuận đặc biệt ngày hôm nay 25/04/2024 như sau:

Bạch thủ lô 11
Song thủ lô 11 – 76
Xiên 3 11 – 76 – 89

Soi cầu lô Tây Ninh đặc biệt ngày hôm nay 25/04/2024

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
43 37 cầu 56%
21 31 cầu 61%
13 32 cầu 59%
22 21 cầu 68%
65 38 cầu 66%
72 27 cầu 62%
45 39 cầu 60%
82 28 cầu 73%
73 34 cầu 74%
36 36 cầu 65%

Chốt lô Tây Ninh đặc biệt ngày hôm nay 25/04/2024 như sau:

Bạch thủ lô 57
Song thủ lô 57 – 61
Xiên 3 57 – 61 – 66

Soi cầu lô An Giang đặc biệt ngày hôm nay 25/04/2024

Cặp lô Số Lượng Cầu Báo Khả Năng Về
03 25 cầu 74%
16 29 cầu 59%
35 34 cầu 55%
94 36 cầu 68%
67 30 cầu 72%
47 40 cầu 80%
48 20 cầu 75%
65 27 cầu 71%
15 32 cầu 70%
19 31 cầu 63%

Chốt lô An Giang đặc biệt ngày hôm nay 25/04/2024 như sau:

Bạch thủ lô 47
Song thủ lô 47 – 48
Xiên 3 47 – 48 – 49

HỖ TRỢ